چطور در 10 سال بیش از 25 میلیون نسخه از کتابم را فروختم

چطور در 10 سال بیش از 25 میلیون نسخه از کتابم را فروختم

رابرت کیوساکی

 

1 نظر

پاسخ دهید