تاثیر حجم معاملات بر قیمت سهام

تاثیر حجم معاملات بر قیمت سهام
در بورس اوراق بهادار یکی از پارامترهای تاثیر گذار که از روی آن می تواند روند حرکتی یک سهم را تشخیص داد، حجم معاملات هست. در نظر بگیرید سهمی که متوسط میانگین ماهانه آن سهم دو میلیون سهام هست، به ناگهان در یک روز معاملاتی 30 میلیون برگه سهام این شرکت مورد معامله قرار می گیرد.

                                         در این مواقع باید بررسی شود که

  •  آیا سهم صف خرید بوده است؟

  • آیا سهم صف فروش بوده است؟

  • آیا سهم در ناحیه حمایتی هست؟

  • آیا سهم در ناحیه مقاومتی هست؟

 

اگر سهم در ناحیه حمایتی باشد و حجم بخورد اتفاق خوبی هست برای ورود، برای مثال نماد وملل را مشاهده کنید که در تاریخ دوم مرداد نود و هشت ناگهان 230 میلیون حجم می خورد که البته از میانگین حجم ماهانه سهم این مقدار حجم خیلی بالاتر است و بعد از آن رفتار سهم که اصلاح زیادی داشته صعودی می شود.

اما در نمادی مثل ستران ما در تاریخ هشتم مرداد مشاهده می کنیم که سهم بعد از یک رالی قیمت از 150 تومان تا حوالی 1100 تومان رشد می کند و در صف خرید، فشار فروش ایجاد می شود و خیلی ها سهم رو خالی می کنند تا در نهایت سهم صف فروش شود. در این جا هم سهم صف فروش می شود و مشاهده می کنیم که سهم نسبت به میانگین ماهانه خودش حجم زیادی خورده که دلیل آن خالی کردن سهم توسط فروشندگان بر روی خریداران (حقوقی) بوده است و بعد از آن سهم مسیر اصلاح رو در پیش می گیرد.

بنابراین نیاز است تا افزایش حجم معاملاتی رو به شدت مورد بررسی قرار دهیم. البته نیاز هست که در این مواقع بررسی کنیم جبهه خریداران قوی تر هست یا جبهه فروشندگان که در مقاله های بعد بهتر به آن می پردازیم.

پاسخ دهید